en-USsl-SI
Search
Kakovost zraka v zaprtih prostorih na šoli se spremlja s tremi senzorskih enot, nameščenih v treh različnih razredih. Poleg tega je en senzor enota spremljanje kakovosti zunanjega zraka zunaj šole. Senzorskih enot meri temperaturo, relativno vlažnost, CO2, VOC (hlapne organske spojine), NO2, hrupa in radon.Podatki se posodabljajo vsakih 5 minut, z izjemo radona, ki se posodabljajo vsako 24 uro. Podatki, ki so prikazani na teh straneh, so predhodni podatki - lahko pride do napak.

V CanarIT enote, ki spremlja kakovost zraka v zaprtih prostorih na šolah, ki jih razvija Airbase. Radon merimo s ločenem senzorsko enoto, ki jo Obeo AS. Slike senzorskih enot so prikazani spodaj.